Disclaimer

In het kort

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Oscar. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Oscar. behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Oscar. of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Oscar. en vrijwaren Oscar. derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Oscar. worden verveelvoudigd. Mocht Oscar. op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materieel of links op de site, dan heeft Oscar. het recht, maar niet de plicht, de inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Telefoon

073-8886164

Meetoscar